محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غرر الحکم» ثبت شده است

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۹)


(١٦١) العَجْزُ إِضٰاعَةٌ

ناتوانی، تباهی است.


(١٦٢) الوَرَعُ جُنَّةٌ

پرهیزگاری، سپر است.


(١٦٣) الطَّمَعُ مِحْنَةٌ

طمع، رنج و گرفتاری است.


(١٦٤) التّٰاجِرُ مُخاطِرٌ

بازرگان در معرض زیان است.


(١٦٥) الفٰاجِرُ مُجٰاهِرٌ

گنهکار، رسوا است.


(١٦٦) العِلْمُ دَليلٌ

دانش، راهنما است.


(١٦٧) الْإِصْتِحٰابُ قَليلٌ

همراهی ( وفادار) اندک است.


(١٦٨) الحَياءُ جَميلٌ

حیاء، زیبا است.


(١٦٩) الطَّمَعُ رِقٌّ

طمع، بردگی است.


(١٧٠) اليَأْسُ عِتْقٌ

ناامیدی از مردم، آزادی است.


(١٧١) الأَناةُ إِصابَةٌ

احتیاط، به مقصد رسیدن است.


(١٧٢) الطّٰاعَةُ إِجابَةٌ

فرمانبری، پذیرفتن است.


(١٧٣) الخُضُوعُ دِنٰآءَةٌ

فروتنی (در برابر توانگران) پستی آورد.


(١٧٤) الصَّمْتُ مَنْجٰاةٌ

خاموشی، رستگاری است.


(١٧٥) الْأُمُوُر أَشْبٰاهٌ

کارها همانند همند.


(١٧٦) المَعْرُوفُ قُرُوضٌ

نیکی‌ها وام دهی است.


(١٧٧) الشُّكْرُ مَفْرُوضٌ

سپاسگذاری واجب است.


(١٧٨) الفِطْنَةُ هِدٰايَةٌ

زيرکی راه به مقصد بردن است.


(١٧٩) الغَبٰاوَةُ غِوٰايَةٌ

غفلت زدگی، گمراهی است.


(١٨٠) الطَّمَعُ فَقْرٌ

طمع، فقر است.

  • ۲۱ فروردين ۹۷ ، ۰۰:۵۴
  • خادم المهدی

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۸)


(١٤١) القِنْيَةُ أَحْزانٌ

ثروت، اندوه آور است.


(١٤٢) اليَقْظَةُ نُورٌ

بيداری، نور است.


(١٤٣) الغَفْلَةُ غُرُورٌ

غفلت، فریبنده است.


(١٤٤) المَكْرُ لُؤْمٌ

فریب، فرومایگی است.


(١٤٥) الخَدِيعَةُ شُؤمٌ

فریب دادن زشتی است.


(١٤٦) البُخْلُ فَقْرٌ

بخیلی، تهی دستی است.


(١٤٧) الخِيٰانَةُ قَدْرٌ

خیانت ، بی‌وفایی است.


(١٤٨) الشَّكُ كُفْرٌ

ترديد (در دین) کفر است.


(١٤٩) الإِحْسٰانُ مَحَبَّةٌ

نیکوکاری، دوستی است.


(١٥٠) الشُّحُّ مَسَبَّةٌ

بخل، دشنام آور است.


(١٥١) العَقْلُ قُرْبَةٌ

خردمندی، خویشاوندی است.


(١٥٢) الحُمْقُ غُرْبَةٌ

بی‌خردی، تنهایی است.


(١٥٣) الْإِثٰارُ فَضيلَتٌ

از خود گذشتگی برتری است.


(١٥٤) الْإِحْتِكٰارُ رَذيلَةٌ

احتکار، پستی است.


(١٥٥) الْأَمانَةُ صِيانَةٌ

امانت، نگهبانی است.


(١٥٦) الْإِذاعَةُ خِيانَتٌ

فاش کردن راز، خيانت است.


(١٥٧) تَّقيَّةُ دِيانَةٌ

نهانکاری، دینداری است.


(١٥٨) تَّقْويٰ تُعِزُّ

پرهیزکاری ارجمندی آورد.


(١٥٩) الفُجُورُ يُذِلُّ

گناهان خواری آورند.


(١٦٠) الحَزْمُ صِناعَةٌ

دورانديشی، هنر است.

  • ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۰۰:۱۸
  • خادم المهدی

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۷)


(١٢١) الكِذْبُ فَضّٰاحٌ

دروغگویی، رسوا کننده است.


(١٢٢) العِلْمُ عِزٌّ

دانش، ارجمندی است.


(١٢٣) الطّٰاعَةُ حِرْزٌ

فرمان خدا بردن، پناه است.


(١٢٤) الصَّبْرُ مَرْفَعَةٌ

شكیبایی، بزرگی آورد.


(١٢٥) الجَزَعُ مَنْقَصَةٌ

بیتابی، سستی پایه است.


(١٢٦) الشَّجٰاعَةُ زَيْنٌ

دلاوری، زیور است.


(١٢٧) الجُبْنُ شَيْنٌ

ترس، زشتی است.


(١٢٨) الْإِصٰابَةُ سَلامَةٌ

درست رفتاری، تندرستی است.


(١٢٩) الخَطٰاءُ مَلْامَةٌ

اشتباه، سرزنش‌آور است.


(١٣٠) العَجَلَةُ نَدٰامَةٌ

حاصل شتاب، پشیمانی است.


(١٣١) الرِزْقُ مَقْسومٌ

روزی، قسمت شده است.


(١٣٢)  الحَريصُ مَحْرومٌ

حریص، ناکام است.


(١٣٣) البَخيلُ مَذْمومٌ

بخیل، نکوهیده است.


(١٣٤) الحَسودُ مَغْمومٌ

حسود، اندوهناک است.


(١٣٥) الظّٰالِمُ مَلُومٌ

ستمگر، سرزنش شده است.


(١٣٦) الجَفٰاءُ شَيْنٌ

بدرفتاری، زشت است.


(١٣٧) المَعْصِيَةُ حَيْنٌ

نافرمانی خداوند، نابودی است.


(١٣٨) الحازِمُ يَقْظٰانٌ

دوراندیش، بیدار است.


(١٣٩) الغٰافِلُ وَسْنانٌ

غفلت زده، خواب است.


(١٤٠) الحِرْمٰانُ خِزْلٰانٌ

محرومیت، خواری است.

  • ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۰۰:۳۶
  • خادم المهدی