محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عبد الواحد آمدی» ثبت شده است

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۵)


(٨١) الأَناةُ حُسْنٌ

بردباری، زیبایی است.


(٨٢) السَّخآءُ خُلْقٌ

بخشندگی، اخلاق است.


(٨٣) العُجْبُ حُمْقٌ

خودپسندی، ابلهی است.


(٨٤) السَّفَهُ خُرْقٌ

ابلهی، نادانی است.


(٨٥) العِلْمُ کَنْزٌ

دانش، گنج است.


(٨٦) العِبادَةٌ فَوْزٌ

عبادت، پیروزی است.


(٨٧) القَناعَةُ عِّزٌّ

قناعت، آبرومندی است.


(٨٨) الدّینُ حُبُورٌ

دین، خرسندی است.


(٨٩) الیَقینُ نُورٌ

یقین (به خداوند و قیامت) نور (دل) است.


(٩٠) الْإِیمان أَمانٌ

ایمان، ایمنی است.


(٩١) الکُفْرُ خِذْلاٰنٌ

کفر، سرافکندگی است.


(٩٢) الرِّضٰا غَنٰاءٌ

رضا به قضای خداوند) توانگری است.


(٩٣) السَّخَطُ عَنٰاءٌ

خشم، رنج است.


(٩٤) التَّوکُّلُ کِفایَةٌ

اعتماد (بر حق) کفایت کننده است.


(٩٥) التَّوفیقُ عِنٰایَةٌ

موفقیت، خواست خدا است.


(٩٦) الْإِخْلاصُ غَایَةٌ

پاکی، کمال است.


(٩٧) الخَوْفُ أَمانٌ

ترس (از خدا) رستگاری است.


(٩٨) الوِجدٰانُ سُلْوانٌ

به دست آوردن، خرسندی است.


(٩٩) الفَقْرُ أَحْزٰانٌ

فقر، اندوه‌ها است.


(١٠٠) الدَّیْنُ رِقٌّ

وام داشتن، بردگی است.

  • ۲۰ دی ۹۶ ، ۰۱:۲۶
  • خادم المهدی

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۴)


(٦١) الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ

پیروزی با دوراندیشی است.


(٦٢) الحَزْمُ بِالْتَّجارِبِ

دوراندیشی به آزمایش‌ها است.


(٦٣) المَکارِمُ بِاْلمَکارِهِ

ارجمندی به (تحمل) دشواری‌ها است.


(٦٤) الثَوابُ بِاْلمَشَقَّةِ

پاداش، با رنج است.


(٦٥) العُجْبُ هَلاکٌ

خودبینی، تباهی است.


(٦٦) الرِیآ إِشْراکٌ

خودنمایی (ریا) شرک (به خدا) است.


(٦٧) الجَهْلُ مَوْتٌ

نادانی مرگ است.


(٦٨) الَّتوانی فَوْتٌ

سستی، تباهی است.


(٦٩) الشَّهَواتُ آفاتٌ

آرزوها، تباهی‌ها هستند.


(٧٠) اللَّذاتُ مُفْسِداتٌ

لذت‌های شیطانی، تباه کننده‌اند.


(٧١) الأَمانی أَشْتاتٌ

آرزوها تفرقه آورند.


الیَأْسُ حُرٌ

ناامیدی (از مردم) آزادگی است.


الطَمَعُ مُضِّرٌ

طمع، زیان آور است.


(٧٤) المُنْصِفُ کَریمٌ

درست رفتاری، کرامت است.


(٧٥) الظَّالِمُ لَئیمٌ

ستمگر، فرومایه است.


(٧٦) المَعُرُوفُ رِقٌّ

خوبی کمند است.


(٧٧) المُکافاتُ عِتْقٌ

پاداش خوب، آزادگی است.


(٧٨) الصَبْرُ مِلاکٌ

شکیبایی، بنیاد کار است.


(٧٩) الجَزَعُ هَلاکٌ

بی‌تابی، هلاکت است.


(٨٠) التَوَدُّدُ یُمنٌ

دوستداری، فرخندگی است.

  • ۰۴ دی ۹۶ ، ۰۰:۴۲
  • خادم المهدی

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۳)


(٤١) الغِنَاءُ یُطْغِی

ثروت، سرکشی بخشد.


(٤٢) الفَقْرُ یُنْسِئ

فقر، فراموشی آورد.


(٤٣) الدُّنْیا تُغْوِی

دنیا پرستی، گمراهی آورد.


(٤٤) الشَّهْوَةُ تُغْری

هوس، فتنه انگیزی کند.


(٤٥) اللَّذَةُ تُلْهِی

خوشگذرانی، بازی دهد.


(٤٦) الهَوئ یُرْدِی

آرزوها، هلاکت آورد.


(٤٧) الحَسَدُ یُضْنی

حسد، رنجور سازد.


(٤٨) الحِقْدُ یُذْرِی

کینه توزی از هم پاشیدگی آورد.


(٤٩) الیَقینُ عِبادَةٌ

یقین (به خداوند) عبادت است.


(٥٠) المَعْروفُ سِیادَةٌ

نیکی، سروری است.


(٥١) الشُّکَرُ زِیادَةٌ

سپاسگذاری، افزودگی است.


(٥٢) الفِکْرُ عِبادةٌ

تفکر، عبادت است.


(٥٣) العِفافُ زَهادَةٌ

پاکدامنی، پارسایی است.


(٥٤) الأُمُورُ بِالْتَّجْرُبَةِ

کارها به آزمایش است.


(٥٥) الأَعْمالُ بِالْخُبْرَةِ

کارها به آگاهی درست گردد.


(٥٦) العِلْمُ بِالْفَهْمِ 

دانش به دریافت و اندیشه است.


(٥٧) الفَهْمُ بِاْلفِطْنَةِ

دریافت به زیرکی است.


(٥٨) الفِطْنَةُ بِاْلبَصیرَةِ

زیرکی به بینش است.


(٥٩) التَّدْبیرُ بِالرّأی

تدبیر، به دور اندیشی است.


(٦٠) الرَّأْیُ بِاْلفِکْرُ

اندیشه به تفکر حاصل گردد.

  • ۳۰ آذر ۹۶ ، ۰۰:۲۴
  • خادم المهدی