محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


اجر عظیم یاد کردن تشنگی امام حسین علیه السلام هنگام آب نوشیدن و لعن کردن بر ظالمان آن حضرت


مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه روایتی را نقل کرده‌اند که در خبر [روایت] است که در حضور یکی از ائمه طاهرین علیهم السلام حرف شبی از شب‌های متبرکه و فضیلت آن شب و ثواب احیاء و اعمال خیری که در آن شب به فعل آید، گذشت. شخصی حاضر بود، گفت: آه! که من در آن شب غافل شدم و آن شب را به غفلت گذرانیدم! و بر فوت آن شب تأسف می‌خورد. امام علیه السلام فرمود: عمل تو در آن شب از همه بیش و ثواب تو از همه کس بیشتر است! چرا که در آن شب آب خوردی و امام حسین علیه السلام را یاد کردی و بر ظالمان که بر او ظلم کرده‌اند لعنت کردی و از ایشان تبرا نمودی.


حدیقة الشیعة، تألیف مقدس اردبیلی، جلد ۲، صفحه ۶۷۶-۶۷۷، چاپ انتشارات انصاریاناللهم العن قتلة الامام الحسين عليه السلام