محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

اهمیت ورع

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۰۹ ب.ظ

اهمیت ورع


رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصیت خود به امیر المومنین علیه السلام فرمودند: ای علی! سه چیز است که هر که با آنها خدا را ملاقات کند از بهترین مردم باشد: هر که انجام دهد آنچه را خدا بر او فریضه و واجب کرده است از از عابدترین مردم می باشد؛ و هر که از حرام های الهی ورع و پرهیز کند از پارساترین مردم می باشد؛ و هر که قناعت و کفایت کند به آنچه خدا روزیش کرده است از بی نیازترین مردم می باشد. سه چیز است که هر که دارا نباشد عملش تمام و کامل نمی شود: ورعی که از معاصی الهی باز دارد و خُلقی که با آن با مردم مدارا گردد و حلمی که با آن جهل جاهل برطرف شود. تا اینکه فرمود: ای علی! اسلام برهنه است و جامه اش حیا و شرم و زیورش پاکدامنی و مردانگیش عمل صالح و شالوده اش ورع است.


وسائل الشیعه، ابواب جهاد با نفس، باب ۲۰، حدیث ۱۵

  • ۹۵/۱۲/۲۱
  • خادم المهدی

احادیث تربیتی