محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


اثبات حرامزادگی بنیان گذار ظلم بر اهل بیت رسول الله صلوات الله علیهم


طبق روایتی که ابوبکر هیثمی دانشمند پرآوازه نزد اهل سقیفه در مجمع الزوائد و منبع الفوائد درمورد نسب پدر و مادر ابوبکر آورده است و وی سند آن را تایید کرده و صحیح می داند مادر ابوبکر دختر عموی او بود؛ یعنی پدر ابوبکر با دختر برادرش ازدواج کرد و ابوبکر نتیجه چنین ازدواجی است:


۱۴۲۸۸ ـ عن عروة بن الزبیر، قال: ابوبکر الصدیق اسمه عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن لؤی، شهد بدرا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ام ابی بکر، ام الخیر سلمی بنت صخر بن عامر بن عمرو بنبن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک.


مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جزء نهم، کتاب المناقب، باب ۱، صفحه ۳