محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


تصمیم بنی زبیر لعنت الله علیهم به سوزاندن بنی هاشم برای حفظ وحدت !!!


قال المسعودی و کان عروة بن الزبیر یعذر أخاه عبد الله فی حصر بنی هاشم فی الشعب و جمعه الحطب لیحرقهم و یقول إنما أراد بذلک ألا تنتشر الکلمة و لا یختلف المسلمون و أن یدخلوا فی الطاعة فتکون الکلمة واحدة کما فعل عمر بن الخطاب ببنی هاشم لما تأخروا عن بیعة أبی بکر فإنه أحضر الحطب لیحرق علیهم الدار.


مسعودی مورخ نامی می گوید: عبدالله بن زبیر (لعنت الله علیه) ، بنی هاشم را در دره ای قرار داد و هیزم جمع کرد تا آنها را بسوزاند ، این فعل شنیع برای مردم قابل تحمل نبود ، برادرش عروه بن زیبر عذر او را چنین بیان کرد که: هدف او از این کار حفظ وحدت کلمه بود، او می خواست بین مسلمانان اختلافی ایجاد نشود. چنانکه عمر (لعنت الله علیه) هم همین برخورد را با بنی هاشم داشت و هنگامی که از بیعت ابوبکر (لعنت الله علیه) تاخیر نمودند هیزم جمع آوری کرد تا خانه را بر آنها بسوزاند.


شرح نهج البلاغة لإبن ابی الحدید، جلد ۲۰، صفحه ۱۴۷نکته مهم گفتار عروه ملعون ادعای جلوگیری به تفرقه و حفظ وحدت و البته عمل به رفتار ابوبکر و عمر لعنت الله علیهما با بنی هاشم و سوزاندن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود! چه جالب!!! توجیه همه ی جنایات غاصبین حق اهل بیت علیهم السلام و دشمنان آنها در تاریخ اسلام حفظ وحدت بوده!!! خدا مختار را رحمت کند که با یورش نیروهایش به حجاز نگذاشت پسر شوم زبیر به هدف شومش برسد.