محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


وقتی دشنام به دشمن خدا از روی پاکی نیت باشد تهلیل و تسبیح محسوب می شود


شیخ ابوالفتوح رازی رضوان الله علیه روایت کرده است که روزی یک عرب تازه مسلمان، نماز صبح را به حضرت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اقتدا کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله سوره النازعات را قرائت می فرمودند تا به اینجا رسید که خداوند از قول فرعون سرکش می فرماید: انا ربکم الاعلی! عرب تازه مسلمان از جسارت فرعون خشمگین شده و طاقت نیاورد و از روی پاکی و صداقت و تعصب دینی در حال نماز گفت: کذب ابن الزانیه! (دروغ گفت زنازاده) بعد از نماز اصحاب شروع به ملامت وی و سرزنش او کردند. در این حال جبرئیل وحی آورد که خداوند سلام می رساند و می فرماید به مردم بگو او را ملامت نکنند زیرا که من دشنام او را چون از روی پاکی و صداقت بود تسبیح و تهلیل نوشتم.


روض الجنان و روح الجنان، جلد ۷، صفحه ۳۳