محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

لعن عمر از زبان ابوبکر

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۱۲ ب.ظ


لعن عمر از زبان ابوبکر


محمد بن ابی بکر میگوید:

لحظات آخر زندگی پدرم با او تنها ماندم به او گفتم:

ای پدر،بگو"لاإله إلاالله"

گفت هرگز نمی گویم و نمی توانم بگویم تا وارد آتش شودم و داخل تابوت گردم.

وقتی نام تابوت را آورد گمان کردم هذیان می گوید گفتم: کدام تابوت؟

گفت: تابوتی از آتش که با قفلی از آتش بسته شده است. در آن دوازده نفرند از جمله من و این رفیقم.

گفتم عمر؟ گفت:آری، پس مقصودم کیست؟ و نیز ده نفر دیگر که در چاهی در جهنم (همان چاه فلق) هستیم. بر در آن چاه صخره ای است که هرگاه خداوند بخواهد جهنم را شعله ور کند، آن صخره را بلند میکند.

گفتم هذیانی میگویی؟

گفت: نه به خدا قسم هذیان نمی گویم خدا پسر صهاک [عمر] را لعنت کند.

او بود که مرا از یاد خدا بازداشت بعداز آنکه برایم آمده بود، و او [عمر] بد رفیقی بود.اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نسخه تک جلدی، نشر الهادی - قم - ایران، حدیث ۳۷، صفحه ۳۴۹
ارشاد القلوب دیلمی، جلد ۲، صفحه ۲۸۱، انتشارات دارالأسوة
 

پی نوشت:


سوره فرقان/ آیه ۲۶ تا ۲۹ :


الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوما على الکافرین عسیرا  ﴿۲۶﴾

آن روز، فرمانروایى بحق، از آن [خداى ] رحمان است و روزى است که بر کافران بسى دشوار است.

و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا  ﴿۲۷﴾

و روزى است که ستمکار دستهاى خود را مى گزد[و] مى گوید: «اى کاش با پیامبر راهى برمى گرفتم.»

یا ویلتى لیتنی لم أتخذ فلانا خلیلا  ﴿۲۸﴾

«اى واى، کاش فلانى را دوست [خود] نگرفته بودم. (۲۸)

لقد أضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی و کان الشیطان للإنسان خذولا  ﴿۲۹﴾

او[بود که ] مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود.» و شیطان همواره فروگذارندهء انسان است. (۲۹)