محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بردن نام علی سجده ندارد؟ دارد؟

اختلافی‌ست که بین فقهـا افتاده