محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

اعتراف ابن بطوطه: ابن تیمیه ناقص العقل است !

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۵ ب.ظ

اعتراف ابن بطوطه: ابن تیمیه ناقص العقل است !


ابن بطوطه از دانشمندان عمری در سفرنامه خود می نویسد:

ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺗﻘﯽ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺎﻡ. ﺩﺭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ می گفت ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺩ.


رحلة ابن بطوطة، جلد ۱، صفحه ۱۱۱