محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


حضرت امیرالمومنین علیه السلام، در هیچ کدام از جنگ های خلفای غاصب شرکت نکرد (از منابع اهل سقیفه)


جماعت وحدتی ادعا می کنند که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ ها به خلفای غاصب مشاوره می داده

شبکه های وهابی نیز ادعایی را مطرح کردند که حضرت علی علیه السلام در جنگ ها و فتوحات خلفا شرکت کرده و یک زنی گرفته و صاحب بچه شد و همین طور هرچی به ذهن مبارک می رسد می گویند

این ادعا را این شبکه ها در حالی مطرح کرده اند که امام خودشان، ابن تیمیه، و همچنین ذهبی گفته اند که امیرالمومنین علیه السلام بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله در هیچ جنگی با خلفای غاصب شرکت نکرد جز جنگ با عایشه و معاویه و طلحه و زبیر لعنت الله علیهم.


ابن تیمیه می گوید:


وَجَمِیعِ الْحُرُوبِ الَّتِی حَضَرَهَا عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ حُرُوبٍ الْجَمَلُ وصفین وَحَرْبُ أَهْلِ النهروان . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ


کل جنگ هایی که حضرت علی علیه السلام بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله شرکت کرد، سه جنگ بود! جنگ جمل؛ صفین و نهروان.


مجموع فتاوی ابن تیمیه، جلد ۴، صفحه ۳۰۱ذهبی که از استوانه های مکتب سقیفه است هم می گوید:


وبعد الرسول لم یشهد حرب فارس ولا الروم ولا شیئا من تلک الملاحم المهوله


(امیرالمومنین علیه السلام) بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، نه در جنگ با ایران و نه در جنگ روم و نه در هیچ کدام از جنگ های هول برانگیز دیگر شرکت نکرد!


المنتقى من منهاج الاعتدال فی نقض کلام أهل الرفض والاعتزال، صفحه ۵۴۰ و ۵۴۱
پی نوشت: اگر شما بگویید: مرتدین حمله کرده اند، خیلی خطرناک بوده یا اصلا اسلام را خواستند به هم بریزند، با این حال، حضرت علی علیه السلام، هیچ کاری نداشت و شرکت نکرد؛ چرا؟

یا اگر بگویید جنگ با ایرانیان مهم بوده، نزدیک بوده مدینه را بگیرند، اما باز امیرمومنان علیه السلام شرکت نکرده!! چرا؟

امیرمومنان علیه السلام، با مرتدین نجنگید، اما با عایشه جنگید!

امیرمومنان علیه السلام با روم و ایرانیان نجنگید؛ اما با معاویه و طلحه و زبیر جنگید!

برای هیچ کدام از این جنگ ها، خطری برای اسلام احساس نکرد، اما عایشه و زبیر،طلحه و معاویه را خطر برای اسلام می دانست

شجاعت امیرمومنان علیه السلام که کم نشده بود، شمشیرش هم که از بین نرفته بود؛ همه موجود بودند؛ پس چرا همراه خلفای غاصب در جنگ ها شرکت نکرد؟


نتیجه:امیرمومنان علیه السلام در زیر پرچم خلفای شما؛ حاضر نشد حتی برای فتح روستای بغلی برود؛ چه برسد به جنگ با ایرانی ها و مرتدین و غیره.