محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

تبری و تولی بزرگ‌ترین دستگیره ایمان برای نجات

پنجشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۷ ق.ظ


تبری و تولی بزرگ‌ترین دستگیره ایمان برای نجات


شیخ مفید رضوان الله علیه می‌نویسد:


وروى عن البراء بن عازب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق ؟ قلنا: الصلاة، قال: إن الصلاة لحسنة وما هي بها، قلنا: الزكاة فقال: لحسنة وما هي بها، فذكرنا شرائع الإسلام، فقال: صلى الله عليه وآله: أوثق عرى الإيمان أن تحب الرجل في الله وتبغض في الله.


از براء بن عازب رحمه الله روایت شده است که گفت: روزی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم. پس فرمودند: آیا می‌دانید کدام دستگیره ایمان برای نجات محکم‌تر است؟ عرضه داشتیم: نماز. فرمودند: همانا نماز کار نیکویی است ولی آن نیست. عرض کردیم: زكات. فرمودند: آن هم کار نیکویی است ولی آن نیست. پس احکام اسلام را ذکر کردیم. پس فرمودند: محکم‌ترین دستگیره ایمان آن است که برای خدا کسی را دوست بداری و با کسی برای خدا دشمنی کنی.


الاختصاص، تألیف شیخ مفید، صفحه ۳۴۹، چاپ موسسه الاعلمی للمطبوعات