محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


تاکید ناصر خسرو قبادیانی شاعر پارسی‌گوی به نقش ابو بکر و پیروانش در شهادت امام حسین علیه السلام


وی در قسمتی از قصیده ۱۰۹ دیوان خود خطاب به اهل سقیفه چنین می‌سراید:


بتگر بتی تراشد و او را همی پرستد

زو نیست رنج کس را نه زان خدای سنگین


تو چون بتی گزیدی کز رنج و شر آن بت

برکنده گشت و کشته یکرویه آل یاسین؟


آن کز بت تو آمد بر عترت پیمبر

از تیغ حیدر آمد بر اهل بدر و صفین


لعنت کنم بر آن بت کز امت محمد

او بود جاهلان را ز اول بت نخستین


لعنت کنم بر آن بت کز فاطمه فدک را

بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین


لعنت کنم بر آن بت کو کرد و شیعت او

حلق حسین تشنه در خون خضاب و رنگین


دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، جلد ۱، صفحه ۲۳۵-۲۳۶


  • ۹۷/۰۸/۱۴
  • خادم المهدی

مطاعن ابوبکر