محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


نحوه برخورد امیر المومنین علیه السلام با ابو بکر و عمر و عثمان


شیخ ابو جعفر القمی رضی الله عنه که از اعیان علمای شیعه اثنا عشریه است در کتاب بهجة المناهج و در بعض کتب دیگر از مصنفات خود نقل کرده که هرگز امیر المومنین علی علیه السلام بیعت با ابا بکر و عمر و عثمان نکرد و در عقب ایشان نماز نگزارد و چون آن جماعت وفات يافتند، آن حضرت به نماز جنایز ایشان حاضر نشد و اگر به ضرورت به جهت الزام خصم به مجلس ایشان می‌رفت سلام نكرده و اظهار عداوت از آن جماعت می‌نمود، بلکه طعن و لعن می‌فرمود.


احتجاج، تألیف ابی منصور طبرسى، با شرح و ترجمه غفارى مازندرانى، جلد ۱، صفحه ۳۴۱-۳۴۲