محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


آرزوی حضرت اسماعیل بن حزقیل صادق الوعد علیه السلام و مواسات وی با امام حسین علیه السلام


علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب رجعت می‌نویسد:


در اخبار بسیار از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام منقول است که برید عجلی از آن حضرت پرسید که اسماعیل که خدا در قرآن مجید او را صادق الوعد وصف نموده، آیا اسماعیل پسر ابراهیم است؟ حضرت فرمود که نه، بلکه اسماعیل پسر حزقیل است. حق تعالی او را بر جماعتی مبعوث گردانید؛ پس او را تکذیب کردند و پوست سر و رویش را کندند، آنگاه خدا بر ایشان غضب کرد و سطاطائیل ملک عذاب را فرستاد تا به نزد آن پیغمبر عالی مقدار آمد و گفت خدا مرا فرستاده که اگر خواهی قوم تو را به انواع عذاب‌ها معذب گردانم. اسماعیل گفت که مرا به عذاب ایشان حاجت نیست. خدا وحی کرد به او که چه حاجت داری؟ حاجت خود را عرض کن! حضرت اسماعیل گفت که پرودگارا! تو پیمان از ما پیغمبران گرفتی برای خود به پروردگاری و برای محمد صلی الله علیه و آله به پیغمبری و برای اوصیای او به ولایت و امامت، و خبر دادی خلقت را به آنچه ستمکار آن امت با حسین بن علی جگر گوشه‌ی آن پیغمبر، بعد از او خواهند کرد و وعده داده‌ای حسین را که او را به دنیا برگردانی تا انتقام کشد از هر که بر او ستم کرده و او را شهید نموده، پس حاجت من در درگاه تو آن است ای پرودگار من! که مرا برگردانی به دنیا تا خود انتقام از قوم خود بکشم. پس خدا حاجت او را بر آورد و حضرت اسماعیل علیه السلام با حضرت امام حسین علیه السلام در رجعت به دنیا برخواهند گشت.


کتاب رجعت، تألیف علامه مجلسی، صفحه ۱۹۷-۱۹۸