محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


سخنان امیر المومنین علیه السلام خطاب به خاک کربلا


نصر بن مزاحم مورخ نامی گوید که امیر المومنین علیه السلام خطاب به خاک کربلا فرمودند:


واها لک ایتها التربة لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب.


چه خوشبویى اى خاک! در روز قیامت قومى از تو به پا خیزند که بدون حساب و بیدرنگ به بهشت روند.


وقعة صفین، تالیف نصر بن مزاحم، صفحه ۱۴۰-۱۴۱



صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین علیه السلام

  • ۹۷/۰۶/۲۴
  • خادم المهدی

احادیث اهل بیت

کربلا