محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


برائت از دشمنان امیر المومنین علیه السلام جواز گذر از پل صراط


شاذان بن جبرئیل قمی رضوان الله علیه روایت کرده است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:


لا یجوز أحد على صراط إلّا ببراءة من أعداء علي عليه السلام.


کسی از پل صراط نخواهد گذشت مگر آنکه برائت و بیزاری از دشمنان علی علیه السلام داشته باشد.


الفضائل، تألیف شاذان بن جبرئیل قمی، شاذان بن جبرئیل قمی، صفحه ۵۹بحار الانوار، تألیف علامه مجلسی، جلد ۳۵، صفحه ۱۰۶بر دشمنان حضرت امیر المومنین علیه السلام لعنت