محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


سَیِـّـدَتــــی زِیْنَبــْـــــ (س)


بعد زهرا بهترین زن بین زن ها زینب است


لاف نَبود گر بگویم عین زهرا زینب است


گر بپرسی کیست استاد دبیرستان عشق


خیل شاگردان همه گویند تنها زینب است