محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


اعتقاد شیعه در مورد برائت در کلام شیخ صدوق رحمه الله


علامه مجلسی رضوان الله علیه به نقل از شیخ صدوق رضوان الله علیه می‌نویسد:


و اعتقاد ما در برائت آن است که باید بیزاری جویند از بت‌های چهارگانه یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و معاویه، و زنان چهارگانه یعنی عایشه و حفصه و هند و ام حکم، و از تمامی اشیاع و اتباع ایشان، و آنکه ایشان بدترین خلق خدایند و آنکه تمام نمی‌شود اقرار به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام مگر به بیزاری از دشمنان ایشان.


حق الیقین، تالیف علامه مجلسی، صفحه ۸۳۱-۸۳۲، چاپ انتشارات سرور