محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

 

دیدگاهشیخ ابو السعادات اسعد بن عبد القاهر اصفهانی رضوان الله علیه در مورد دعای صنمی قریش


شیخ ابو السعادات اسعد بن عبد القاهر اصفهانی از علمای بزرگ شیعه است که از کبار مشایخ و اساتید سید بن طاووس بوده و سید بن طاووس بسیاری از وی نقل روایت کرده حتی او را "الشیخ الفاضل" (فلاح السائل، ۱۵ + الیقین، ۲۷۹/باب ۹۸) حتی در جایی دیگر او را با لقب "الحافظ" خطاب می‌کند (الیقین، ۴۷۳/باب ۱۸۴).


وی در مورد دعای شریف صنمی قریش می‌نویسد:


لا شکّ بصحّة الرّوایات عن الرواة الثقات أنّ هذا الدعاء من أوراد أمیرالمؤمنین و إمام المتقین و وصی رسول ربّ العالمین…


هیچ تردیدی در صحت روایاتی که از طریق راویان ثقه به ما رسیده نیست که این دعا (صنمی قریش) از دعاهای امیر مومنان و امام پرهیزگاران و وصی رسول پروردگار جهانیان است…


رشح الولاء في شرح الدعاء، اسعد بن عبد القاهر اصفهانی، صفحه ۶۳


  • ۹۷/۰۳/۱۸
  • خادم المهدی