محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


ابو بکر و عمر دو شیطان گمراه کننده امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله


علامه مجلسی رضوان الله علیه نوشته است: به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنکه در زمان او دو شیطان بودند که او را آزار می‌کردند و در میان امت او فتنه می‌کردند و مردم را گمراه می‌کردند بعد از آن پیغمبر؛ پس در زمان نوح علیه السلام قطیفوس و عزام بودند؛ در زمان ابراهیم علیه السلام مکیل و زدام؛ و در زمان موسی علیه السلام سامری و مرعقیبا؛ و در زمان عیسی علیه السلام مولس (پولس) و مریسان؛ و در زمان محمد صلی الله علیه و آله ابو بکر و عمر بودند.


حیاة القلوب، تالیف علامه مجلسی، جلد ۱، صفحه ۶۸۶، چاپ انتشارات سرور