محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


پاسخ شیخ نعمانی (رضوان الله علیه) به کسانی که به روایات کتاب شریف سلیم بن قیس هلالی (رضوان الله علیه) خدشه وارد می کنند:


و در میان تمامی کسانی که از شیعه بار دانش به دوش دارند و آن را از پیشوایان خود نقل می کنند، اختلافی در این نیست که کتاب سلیم بن قیس هلالی متنی است از بزرگ ترین کتاب های متون که اهل علم آن را از ناقلان حدیث اهل بیت (علیهم السلام) روایت کرده اند و قدیمی ترین آن هاست زیرا همه ی آنچه این متن حاوی آن است منحصراً از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام) و مقداد و سلمان فارسی و ابوذر و معاصرینشان که در این مسیر بوده اند یعنی از کسانی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام) را دیده و از آن دو حدیث شنیده اند، نقل شده است، و آن کتال اصولی است که شیعه به آن مراجعه می کند، کتب مرجع و بر آن تکیه و اعتماد می نماید و ما پاره ای از آنچه کتاب شامل آن است و غیر آن را از بیان چگونگی امامان دوازده گانه به وسیله رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و راهنماییش به آن ها و خاطرنشان ساختن و یادکردن مکرّر او از تعداد آنان و گفته ی آن حضرت که فرمود: ((همانا امامان از فرزندان حسین نُه نفرند که نهمین آن ها قائمشان و ظاهر ایشان و باطن ایشان و برترینشان است.)) در این کتاب آورده ایم که آن احادیث هر عذر و بهانه ای را قطع و هر شبهه ای را برطرف می سازد و ادعای هر باطل گو و مزخرفات هر بدعت گذار و گمراهی هر فریبکار را رد می کند و دلیل روشنی است بر درستی امر این عده از امامان که برای هیچ یک از آنان که ادعاهای نادرست و ناحق می کنند _ کسانی که خود را به شیعه می بندند و شیعه از آن ها به دور است _ چنین دلیل فراهم نمی آید که بر درستی دعواها و نظرات خود مانند آن را بیاورند و نه در هیچ یک از کتب اصول نیز که شیعه به آن مراجعه می کند و روایات صحیح آن را نمی یابند. و حمد و سپاس برای پرودگار عالمیان است.


الغیبة النعمانی، صفحه ۱۰۳ـ۱۰۴، ذیل حدیث ۳۰