محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


نیابت خاصه‌ی حضرت زینب علیها السلام از جانب امام معصوم


جناب آیت الله محمد باقر بیرجندی رضوان الله علیه عالم جلیل القدر شیعه می‌نویسند:


شهادت می‌دهد به فضل مخدره و جلالت او آن که صدوق رحمه الله در کمال الدین و مجلسی رحمه الله در [باب] غیبت بحار الانوار روایت کرده که آن مخدره نیابت خاصه داشت از امام علیه السلام و مرجع شیعه بود در حلال و حرام تا زمان براً (خلاصی) امام زین العابدین علیه السلام از مرضی که گمان نمی‌کردند خلاصی حضرت را از آن مرض.


کبریت احمر فی الشرایط المنبر، تالیف آیت الله محمد باقر بیرجندی، صفحه ۶۸۲، چاپ انتشارات نغمه‌ی قرآن