محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


لعن معاویه و مروان و آل معاویه و آل مروان توسط حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله


محدث جلیل القدر شیعه عماد الدین طبری رضوان الله علیه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:


أللهم العن معاوية و مروان و أولادهما، و أولاد أولادهما.


خدایا لعنت کن معاویه و مروان و اولاد ایشان را و اولاد و اولاد ایشان (بنی امیه) را.


کامل بهائی، تالیف عماد الدین طبری، صفحه ۵۵۷


  • ۹۷/۰۱/۱۰
  • خادم المهدی