محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


منکر امیر المومنین علیه السلام و ذریه پاکش، کافر است


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:


یا علي انت و الطاهرون من ذريتك من انكر واحدا منكم فقد انكرني.


یا علی! هر کس تو و یا یکی از ذریه پاکت را انکار کند مرا انکار کرده است.


عوالی اللئالی، تالیف ابن ابی جمهور احسائی، جلد ۴، صفحه ۸۵، حدیث ۹۸