محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۷)


(١٢١) الكِذْبُ فَضّٰاحٌ

دروغگویی، رسوا کننده است.


(١٢٢) العِلْمُ عِزٌّ

دانش، ارجمندی است.


(١٢٣) الطّٰاعَةُ حِرْزٌ

فرمان خدا بردن، پناه است.


(١٢٤) الصَّبْرُ مَرْفَعَةٌ

شكیبایی، بزرگی آورد.


(١٢٥) الجَزَعُ مَنْقَصَةٌ

بیتابی، سستی پایه است.


(١٢٦) الشَّجٰاعَةُ زَيْنٌ

دلاوری، زیور است.


(١٢٧) الجُبْنُ شَيْنٌ

ترس، زشتی است.


(١٢٨) الْإِصٰابَةُ سَلامَةٌ

درست رفتاری، تندرستی است.


(١٢٩) الخَطٰاءُ مَلْامَةٌ

اشتباه، سرزنش‌آور است.


(١٣٠) العَجَلَةُ نَدٰامَةٌ

حاصل شتاب، پشیمانی است.


(١٣١) الرِزْقُ مَقْسومٌ

روزی، قسمت شده است.


(١٣٢)  الحَريصُ مَحْرومٌ

حریص، ناکام است.


(١٣٣) البَخيلُ مَذْمومٌ

بخیل، نکوهیده است.


(١٣٤) الحَسودُ مَغْمومٌ

حسود، اندوهناک است.


(١٣٥) الظّٰالِمُ مَلُومٌ

ستمگر، سرزنش شده است.


(١٣٦) الجَفٰاءُ شَيْنٌ

بدرفتاری، زشت است.


(١٣٧) المَعْصِيَةُ حَيْنٌ

نافرمانی خداوند، نابودی است.


(١٣٨) الحازِمُ يَقْظٰانٌ

دوراندیش، بیدار است.


(١٣٩) الغٰافِلُ وَسْنانٌ

غفلت زده، خواب است.


(١٤٠) الحِرْمٰانُ خِزْلٰانٌ

محرومیت، خواری است.