محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۳)


(٤١) الغِنَاءُ یُطْغِی

ثروت، سرکشی بخشد.


(٤٢) الفَقْرُ یُنْسِئ

فقر، فراموشی آورد.


(٤٣) الدُّنْیا تُغْوِی

دنیا پرستی، گمراهی آورد.


(٤٤) الشَّهْوَةُ تُغْری

هوس، فتنه انگیزی کند.


(٤٥) اللَّذَةُ تُلْهِی

خوشگذرانی، بازی دهد.


(٤٦) الهَوئ یُرْدِی

آرزوها، هلاکت آورد.


(٤٧) الحَسَدُ یُضْنی

حسد، رنجور سازد.


(٤٨) الحِقْدُ یُذْرِی

کینه توزی از هم پاشیدگی آورد.


(٤٩) الیَقینُ عِبادَةٌ

یقین (به خداوند) عبادت است.


(٥٠) المَعْروفُ سِیادَةٌ

نیکی، سروری است.


(٥١) الشُّکَرُ زِیادَةٌ

سپاسگذاری، افزودگی است.


(٥٢) الفِکْرُ عِبادةٌ

تفکر، عبادت است.


(٥٣) العِفافُ زَهادَةٌ

پاکدامنی، پارسایی است.


(٥٤) الأُمُورُ بِالْتَّجْرُبَةِ

کارها به آزمایش است.


(٥٥) الأَعْمالُ بِالْخُبْرَةِ

کارها به آگاهی درست گردد.


(٥٦) العِلْمُ بِالْفَهْمِ 

دانش به دریافت و اندیشه است.


(٥٧) الفَهْمُ بِاْلفِطْنَةِ

دریافت به زیرکی است.


(٥٨) الفِطْنَةُ بِاْلبَصیرَةِ

زیرکی به بینش است.


(٥٩) التَّدْبیرُ بِالرّأی

تدبیر، به دور اندیشی است.


(٦٠) الرَّأْیُ بِاْلفِکْرُ

اندیشه به تفکر حاصل گردد.