محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۲)


(٢١) الحِکْمَةُ عِصْمَةٌ

عقل، نگهبان [انسان] است.


(٢٢) العِصْمَةُ نِعْمَةٌ

پاکدامنی، نعمت است.


(٢٣) الکَرَمُ فَضْلٌ

بخشش، کمال است.


(٢٤) الوَفاءُ نُبْلٌ

وفاداری، نجابت است.


(٢٥) العَقْلُ زَیْنٌ

خرد، زینت است.


(٢٦) الحُمْقُ شَیْنٌ

ابلهی، زشتی و ننگ است.


(٢٧) الصِّدْقُ أَمانَةٌ

راستی، امانت است.


(٢٨) الکِذْبُ خِیانَةٌ 

دروغگویی، خیانت است.


(٢٩) الإِنْصافُ راحَةٌ

انصاف، آسودگی است.


(٣٠) الشَّرُّ وِقاحَةٌ

زشت کرداری، بی‌شرمی است.


(٣١) الجُودُ رِیاسَةٌ

بخشندگی، سروری است.


(٣٢) المُلْکُ سِیاسَةٌ

حکومت، مدیریت است.


(٣٣) الأَمَانَةُ إِیمانٌ

امانت داری، ایمان است.


(٣٤) البَشاشَةُ إِحْسَانٌ

گشاده رویی، نیکی است.


(٣٥) الکَریمُ أَبْلَجٌ

بخشنده، گشاده رو است.


(٣٦) اللَّئِیمُ مُلَهْوَجٌ

فرومایه، فریب خورده است.


(٣٧) الفِکْرُ یَهْدِی

اندیشه، هدایت می‌کند.


(٣٨) الصِّدْقُ یُنْجِی

راستی، رستگاری آورد.


(۳۹) الکِذْبُ یُرْدِی

دروغ، هلاک سازد.


(٤٠) القَنَاعَةُ تُغْنِی

قناعت، بی‌نیازی بخشد.