محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

تایید ضرب المثل ایرانی «باد آورده را باد می‌برد» از سوی امام صادق علیه السلام به زبان فارسی


محدث جلیل القدر محمد بن حسن صفار روایت کرده است:


حدثنا محمد بن احمد، عن ابى عبد الله علیه السلام قال: دخلت علیه قوم من اهل خراسان فقال ابتدا من غیر مسألة من جمیع مالا من مهاوش اذهبه الله فی نهابر. فقالوا: جعلنا فداک لانفهم هذا الکلام. فقال: هر مال که از باد آید بدم شود.


گروهی از اهالی خراسان خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند. قبل از اینکه آنها چیزی بپرسند، امام صادق علیه السلام فرمودند: منْ جَمَعَ مَالًا مِنْ مَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِی نَهَابِرَ. آنها به امام صادق علیه السلام عرض کردند: فدایتان شویم، معنی این جمله را نمی‌فهمیم. امام صادق علیه السلام به زبان فارسی به آنها فرمودند: هر مال که از باد آید به دم شود. (به لهجه خراسانی قدیم یعنی بادآورده را باد می‌برد).


بصائر الدرجات، جلد ۲، صفحه ۱۴۲-۱۴۳پی نوشت: تسلط بر تمامی زبان‌ها و گویش‌ها و لهجه‌ها یکی از فضائل اهل بیت علیهم السلام بوده است.