محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


معجزه تکلم و شهادت حجر الاسود به امامت امام سجاد علیه السلام


مقدس اردبیلی رضوان الله علیه عالم بزرگ شیعه می‌نویسد:


این مشهور است که محمد بن حنفیه ادعای امامت داشت و بعد از رحلت امام حسین علیه السّلام با امام زین العابدین علیه السّلام بر سر امامت نزاع نمود و وصایت را حق خود می‌دانست و نزاع در میان ایشان ممتد شد تا آنکه به حُکم حَکَم قرار داده به نزد حجر الاسود رفتند و اول محمد بن حنفیه دعا کرد و از حجر جواب نشنید و ثانیا امام علیه السّلام دعا فرمود و خطاب به حجر کرد که به حق آن خدایی که مواثیق بندگان خود را به تو مربوط ساخته و در تو به ودیعت گذاشته که ما را خبر ده که امامت و وصایت بعد از حسین بن علی علیه السّلام حق کیست؟ حجر الاسود بر خود لرزیده به زبان عربی فصیح بلیغ تکلم نمود که امامت و وصایت بعد از حسین علیه السّلام حق علی بن الحسین است. محمد حنفیه پای مبارک امام را بوسیده و به امامت او مقرّ و معترف شد و این نزاع به جهت آن بود که ازاله‌ی شکوک و اوهام مستضعفان ایام گردد و محمد حنفیه قدّس سرّه می خواست که بر آنهایی که او را امام می‌دانستند حقیقت و مقام و منزلت آن حضرت ظهور یابد، نه آنکه فی الحقیقه در امر امامت منازعت نموده و از پدر و برادر خود نشنیده و یا شنیده اغماض عین کرد.


حدیقة الشیعة، تألیف مقدس اردبیلی، جلد ۲، صفحه ۶۸۴السلام علیک یا سید الساجدین علیه السلام